| |

1. Khách hàng được đổi trả hàng, hoặc từ chối lô hàng ngay khi nhận hàng nếu thấy chất lượng không đúng như đã được thông báo.

2.Đối với Khách hàng ở Tỉnh, giao hàng qua nhà xe, Công ty nhận khiếu nại khi có đầy đủ các yếu tố sau:

         - Khách hàng cung cấp đầy đủ Hóa đơn, hoặc phiếu giao hàng hợp lệ của lô hàng đó.

         - Khách hàng cân ký và chụp hình gửi Bộ phận bán hàng xác nhận trong 12 tiếng từ khi nhận hàng

Công ty sẽ không xử lý khiếu nại các trường hợp sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của Khách hàng hoặc do lỗi của nhà xe trong quá trình vận chuyển, hoặc do bảo quản và sử dụng không đúng hướng dẫn. Sản phẩm đã mua sẽ không được đổi trả nếu không bị lỗi, hỏng.

 

TOP