| |

Cam vàng Navel Úc
75.000₫/kg
Cam Vàng Navel Ai Cập
55.000₫/kg

Tạm hết

Táo Gala Pháp -48%
Táo Gala Pháp
52.000₫/kg
100.000₫/kg
Táo Gala Mỹ
65.000₫/kg
Nho đỏ không hạt Mỹ
120.000₫/kg

Tạm hết

Nho đen không hạt Mỹ
150.000₫/kg

Tạm hết

Táo Rose New Zealand
55.000₫

Tạm hết

TOP