| |

Táo Fuji Nam Phi túi 3kg -12%
Táo Fuji Nam Phi túi 3kg
140.000₫
160.000₫
Táo Queen New Zealand -15%
Táo Queen New Zealand
85.000₫/kg
100.000₫/kg
Táo Xanh New Zealand -32%
Táo Xanh New Zealand
65.000₫/kg
95.000₫/kg
Táo Ambrosia New Zealand -21%
Táo Ambrosia New Zealand
115.000₫/kg
145.000₫/kg
Lê Đỏ Vàng Nam Phi -29%
Lê Đỏ Vàng Nam Phi
60.000₫/kg
85.000₫/kg
Quýt Úc
100.000₫/kg
Cam vàng Navel Úc -17%
Cam vàng Navel Úc
75.000₫/kg
90.000₫/kg
Táo Premium STAR NZ -30%
Táo Premium STAR NZ
69.000₫/kg
99.000₫/kg
Táo Posy New Zealand -20%
Táo Posy New Zealand
82.000₫/kg
102.000₫/kg
Táo Juliet Organic Pháp -26%
Táo Juliet Organic Pháp
115.000₫/kg
155.000₫/kg
TOP