| |

Nho ngón tay Úc
190.000₫/kg

Tạm hết

Quýt Ai Cập
80.000₫/kg
Nho đỏ không hạt Nam Phi
90.000₫/kg

Tạm hết

Táo NovaBlue Pháp -20%
Táo NovaBlue Pháp
56.000₫/kg
70.000₫/kg

Tạm hết

Nho đỏ có hạt Úc -12%
Nho đỏ có hạt Úc
114.000₫/kg
130.000₫/kg

Tạm hết

Nho Xanh không Hạt Nam Phi -28%
Nho Xanh không Hạt Nam Phi
130.000₫/kg
180.000₫/kg

Tạm hết

Nho đen không hạt Nam Phi
120.000₫/kg

Tạm hết

TOP