| |

Cam Vàng Navel Ai Cập
55.000₫/kg

Tạm hết

Táo Fuji Mỹ
61.000₫/kg
Táo Fuji Nhật
120.000₫/kg
Nho ngón tay Mỹ
180.000₫/kg

Tạm hết

Cherry vàng Mỹ
520.000₫/kg

Tạm hết

Nho xanh không hạt Mỹ
150.000₫/kg

Tạm hết

Nho Xanh có hạt Úc
85.000₫/kg

Tạm hết

Quýt Úc
100.000₫/kg
Táo Beauty NZ
77.000₫/kg

Tạm hết

Nho ngón tay Úc
150.000₫/kg
Kiwi Xanh Pháp
80.000₫/kg

Tạm hết

TOP