| |

Táo Prince New Zealand
70.000₫/kg

Tạm hết

Táo Posy New Zealand
82.000₫/kg

Tạm hết

Táo Fuji Nhật
209.000₫/kg
Táo Kinsei Nhật
200.000₫/kg
Táo Sekaiichi Nhật
320.000₫/kg
Táo Orin Nhật
160.000₫/kg
Táo Pink Lady New Zealand
70.000₫/kg

Tạm hết

Cam Vàng Navel Ai Cập
50.000₫/kg

Tạm hết

TOP