| |

Nho ngón tay Mỹ
180.000₫/kg

Tạm hết

Nho ngón tay Úc
150.000₫/kg
Nho đen không hạt Nam Phi
120.000₫/kg

Tạm hết

Nho đỏ Red Globe Mỹ -20%
Nho đỏ Red Globe Mỹ
100.000₫/kg
125.000₫/kg

Tạm hết

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ
240.000₫/kg

Tạm hết

Nho Xanh Úc
110.000₫/kg
Nho đỏ có hạt Úc -15%
Nho đỏ có hạt Úc
110.000₫/kg
130.000₫/kg
TOP