| |

Nho ngón tay Sweet Sapphire Mỹ
220.000₫/kg

Tạm hết

Nho xanh không hạt Mỹ -33%
Nho xanh không hạt Mỹ
140.000₫/kg
210.000₫/kg
Nho đen không hạt Mỹ -25%
Nho đen không hạt Mỹ
150.000₫/kg
200.000₫/kg
Nho đỏ Red Globe Mỹ -20%
Nho đỏ Red Globe Mỹ
100.000₫/kg
125.000₫/kg

Tạm hết

Nho Xanh Úc
110.000₫/kg
Nho đen Midnight Beauty Mỹ
160.000₫/kg

Tạm hết

Nho đỏ không hạt Mỹ
120.000₫/kg

Tạm hết

TOP