| |

Nho đỏ Red Globe Mỹ -20%
Nho đỏ Red Globe Mỹ
100.000₫/kg
125.000₫/kg

Tạm hết

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ
240.000₫/kg

Tạm hết

Nho đen Midnight Beauty Mỹ
160.000₫/kg

Tạm hết

Nho đỏ không hạt Mỹ
120.000₫/kg

Tạm hết

TOP