| |

Táo Fuji Nhật
209.000₫/kg
Táo Kinsei Nhật
200.000₫/kg
Táo Sekaiichi Nhật
320.000₫/kg
Táo Orin Nhật
160.000₫/kg
Táo Fuji Mỹ
61.000₫/kg
Táo Fuji Nhật
120.000₫/kg
Táo Fuji Hàn Quốc
90.000₫/kg

Tạm hết

Nho Xanh có hạt Úc
85.000₫/kg

Tạm hết

Nho Xanh Úc
110.000₫/kg
Nho đỏ có hạt Úc -15%
Nho đỏ có hạt Úc
110.000₫/kg
130.000₫/kg
TOP