| |

Táo Beauty NZ
77.000₫/kg

Tạm hết

Nho ngón tay Úc
150.000₫/kg
Kiwi Xanh Pháp
80.000₫/kg

Tạm hết

Nho đen không hạt Nam Phi
120.000₫/kg

Tạm hết

Kiwi Xanh New Zealand
70.000₫/kg

Tạm hết

Cherry vàng New Zealand
550.000₫/kg

Tạm hết

Cherry New Zealand
380.000₫/kg
Dâu Tây Hàn Quốc
160.000₫

Tạm hết

Táo Ambrosia Canada
60.000₫/kg
Nho đen không hạt Mỹ
150.000₫/kg

Tạm hết

Táo Gala Pháp -48%
Táo Gala Pháp
52.000₫/kg
100.000₫/kg
TOP