| |

Nho Xanh Úc
110.000₫/kg
Cherry đỏ - MỸ
480.000₫/kg
Cherry đỏ (thùng) CANADA
1.550.000₫/thùng

Tạm hết

Kiwi vàng New Zealand
115.000₫/kg

Tạm hết

Táo NovaBlue Pháp -14%
Táo NovaBlue Pháp
60.000₫/kg
70.000₫/kg
Táo Gala New Zealand
55.000₫/kg

Tạm hết

Cam vàng Navel Úc
75.000₫/kg
Táo Premium STAR NZ
55.000₫/kg

Tạm hết

TOP