| |

Táo Premium STAR NZ
55.000₫/kg

Tạm hết

Táo Queen New Zealand
55.000₫/kg

Tạm hết

Táo Xanh Mỹ
50.000₫/kg

Tạm hết

Nho đen Midnight Beauty Mỹ
160.000₫/kg

Tạm hết

Nho đỏ không hạt Mỹ
120.000₫/kg

Tạm hết

Lê Hàn Quốc -19%
Lê Hàn Quốc
65.000₫/kg
80.000₫/kg
Táo Kiku New Zealand
55.000₫/kg

Tạm hết

Táo Gala Mỹ
65.000₫/kg
Táo Ambrosia Mỹ
45.000₫/kg
TOP