| |

Táo Gala New Zealand
55.000₫/kg

Tạm hết

Cam vàng Navel Úc
75.000₫/kg
Táo Premium STAR NZ
55.000₫/kg

Tạm hết

Táo Queen New Zealand
55.000₫/kg

Tạm hết

Táo Xanh Mỹ
64.000₫/kg
Nho đen Midnight Beauty Mỹ
160.000₫/kg

Tạm hết

Nho đỏ không hạt Mỹ
120.000₫/kg

Tạm hết

Lê Hàn Quốc -19%
Lê Hàn Quốc
65.000₫/kg
80.000₫/kg
Táo Kiku New Zealand
55.000₫/kg

Tạm hết

TOP