| |

Táo ROCKIT MỸ
80.000₫/ống
Cam Vàng Navel Ai Cập
55.000₫/kg

Tạm hết

Táo Fuji Mỹ
61.000₫/kg
Táo Fuji Nhật
120.000₫/kg
Táo Rose New Zealand
55.000₫

Tạm hết

Nho ngón tay Mỹ
180.000₫/kg

Tạm hết

Cherry vàng Mỹ
520.000₫/kg

Tạm hết

Nho xanh không hạt Mỹ
150.000₫/kg

Tạm hết

Nho Xanh có hạt Úc
85.000₫/kg

Tạm hết

Quýt Úc
100.000₫/kg
Táo ROCKIT New Zealand (3 trái/ống) -2%
Táo ROCKIT New Zealand (3 trái/ống)
88.000₫/ống
90.000₫/ống

Tạm hết

TOP